Erelonen en kosten

Erelonen en kosten voor het vervullen van administratieve formaliteiten
(excl. Btw 21%)

Eerste inschrijving van een natuurlijke of rechtspersoon

 ERELONENKOSTEN
Formulier 604 A voor BTW-identificatie40,00€ 
Hulp bij inschrijving in de KBO *60,00€87,00€
Inschrijving VSVZ vennootschap/zaakvoerder25,00€ 
Aansluiting bij een sociaal secretariaat **60,00€ 

* De inschrijving in de KBO omvat de controle van de toegangen tot het beroep en van de vereiste diploma’s
** De aansluiting bij het sociaal secretariaat omvat de samenstelling van het dossier, uitgezonderd de formaliteiten inzake verzekering-wet.

Wijziging maatschappelijke zetel / domicilie / bedrijfszetel

 ERELONENKOSTEN
Opstelling van een ontwerpverslag (facultatief)50,00€ 
Erelonen en kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad80,00€133,70€
BTW-formulier 604 B40€ 
Wijziging KBO30,00€87,00€

Benoeming of ontslag van een bestuurder

 ERELONENKOSTEN
Opstelling van het verslag van BAV (facultatief)50,00€ 
Erelonen en kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad80,00€133,70€

* De wijziging in de KBO is alleen nodig voor een gedelegeerd bestuurder of voor de zaakvoerder die ‘het beheer’ aantoont (als hij niet alleen is).

Varia

 ERELONENKOSTEN
Aanvraag voedingsmiddel (FAVV)40,00€67,50€
BTW-formulier 604 B (wijzigingen)40,00€ 
Wijziging KBO50,00€87,00€
BTW-formulier 604 C (stopzetting van activiteiten) *40,00€ 
Andere administratieve formaliteitenIn regie