Tarieven en kosten

Onze partners
Partena Professional

Tarieven en kosten voor het vervullen van administratieve formaliteiten
(excl. Btw 21%)

Tarieven voor elektronische aangifteformaliteiten van het UBO-register (uiterste termijn 31/12/2019)

 TARIEVENKOSTEN
Vaste prijs bedrijven inclusief één UBO125,00€ 
Extra UBO25,00€
Vaste prijs vzw of vzw, inclusief 4 bestuurders100,00€ 
Extra bestuurder10,00€ 
Tarief papiermandaat voor Niet-Residenten25,00€ 

Wijziging maatschappelijke zetel / domicilie / bedrijfszetel

 TARIEVENKOSTEN
Tarieven en kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met ontwerpverslag140,00€137,30€
BTW-formulier 604 Binclusief 
Wijziging KBOinclusief88,50€

Benoeming of ontslag van een bestuurder

 TARIEVENKOSTEN
Tarieven en kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad met ontwerpverslag inbegrepen100,00€137,30€

Eerste inschrijving van een natuurlijke of rechtspersoon

 TARIEVENKOSTEN
Formulier 604 A voor BTW-identificatie40,00€ 
Hulp bij inschrijving in de KBO *60,00€88,50€
Inschrijving VSVZ vennootschap/zaakvoerder25,00€ 
Aansluiting bij een sociaal secretariaat **60,00€ 

* De inschrijving in de KBO omvat de controle van de toegangen tot het beroep en van de vereiste diploma’s
** De aansluiting bij het sociaal secretariaat omvat de samenstelling van het dossier, uitgezonderd de formaliteiten inzake verzekering-wet.

Varia

 TARIEVENKOSTEN
Aanvraag voedingsmiddel (FAVV)40,00€67,50€
BTW-formulier 604 B (wijzigingen)40,00€ 
Wijziging KBO50,00€88,50€
BTW-formulier 604 C (stopzetting van activiteiten) *40,00€ 
Andere administratieve formaliteitenIn regie 

Web-interface voor elektronische facturering

 TARIEVENABONNEMENT
Layout en opleidingop aanvraagvanaf 10 € / mois