Tarieven en kosten

Onze partners
logo Partena Professional

Tarieven en kosten voor het vervullen van administratieve formaliteiten
(excl. Btw 21%)

Tarieven voor elektronische aangifteformaliteiten van het UBO-register

  TARIEVEN KOSTEN
Vaste prijs bedrijven inclusief één UBO 125,00€  
Extra UBO 25,00€
Vaste prijs vzw of vzw, inclusief 4 bestuurders 100,00€  
Extra bestuurder 10,00€  
Tarief papiermandaat voor Niet-Residenten 25,00€  

Wijziging maatschappelijke zetel / domicilie / bedrijfszetel

  TARIEVEN KOSTEN
Tarieven en kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met ontwerpverslag 140,00€ 139,00€
BTW-formulier 604 B inclusief  
Wijziging KBO inclusief 90,50€

Benoeming of ontslag van een bestuurder

  TARIEVEN KOSTEN
Tarieven en kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad met ontwerpverslag inbegrepen 100,00€ 139,00€

Eerste inschrijving van een natuurlijke of rechtspersoon

  TARIEVEN KOSTEN
Formulier 604 A voor BTW-identificatie 40,00€  
Hulp bij inschrijving in de KBO * 60,00€ 90,50€
Inschrijving VSVZ vennootschap/zaakvoerder 25,00€  
Aansluiting bij een sociaal secretariaat ** 60,00€  

* De inschrijving in de KBO omvat de controle van de toegangen tot het beroep en van de vereiste diploma’s
** De aansluiting bij het sociaal secretariaat omvat de samenstelling van het dossier, uitgezonderd de formaliteiten inzake verzekering-wet.

Varia

  TARIEVEN KOSTEN
Aanvraag voedingsmiddel (FAVV) 40,00€ 67,50€
BTW-formulier 604 B (wijzigingen) 40,00€  
Wijziging KBO 50,00€ 90,50€
BTW-formulier 604 C (stopzetting van activiteiten) * 40,00€  
Andere administratieve formaliteiten In regie  

Web-interface voor elektronische facturering

  TARIEVEN ABONNEMENT
Layout en opleiding op aanvraag vanaf 10 € / mois