Diensten

Onze partners
logo Partena Professional

Bijstand bij aangifte in het UBO-register

Desgewenst kunnen wij u helpen bij het invoeren van het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). 

Gewaarborgde vertrouwelijkheid.

Specifieke diensten voor accountantskantoren, advocaten en notarissen (ons contacteren).

Zodra wij de gegevens ontvangen hebben, bezorgen wij die voor u aan de administratie.

Alle rechtspersonen dienen uiterlijk op 31 december 2019 de gegevens over hun uiteindelijke begunstigde(n) over te maken, op straffe van een boete van 250 tot 50.000 €.

Bedrijfspakket* : 125€ exclu. BTW per UBO met betrekking tot één begunstigde; 25€ exclu. BTW per extra begunstigde.

VZW en IVZW (specifiek tarief)* : 100€ exclu. BTW per UBO voor max 4 bestuurders; 10€ exclu. BTW per extra bestuurder.

* De prijs omvat de voorbereiding van het elektronisch mandaat, het verzamelen van de nodige informatie voor de verklaring en de verplichte RGPD communicatie aan de rechthebbenden.

Online betalingsdiensten voor elektronische facturering

POM verlost je van frustraties over facturen. Daarom staat POM voor “Peace Of Mind".

  • Maximale automatisatie
  • Mobiel
  • Gebruiksgemak
  • Totaaloplossingen
Rechtstreekse Bancontact betaalmiddel en QR code inbegrepen in uw elektronische facturatie. Optioneel : volledig beheer van uw elektronische facturatie (bestelbonnen, pro-formaten, facturen, herinneringen, …). Wij zorgen ook voor de implementatie van de gewenste lay-out, de configuratie en de opleiding van de tool. De opleiding kan in onze kantoren of bij u worden georganiseerd. Geïnteresseerd, graag een démo? Contacteer ons: info@myb2b.biz 

Publicaties in het Belgisch Staatsblad

Wij doen voor u het nodige met het oog op de wettelijke bekendmaking van de beslissingen van algemene vergaderingen of raden van bestuur.

  • Overdracht van maatschappelijke zetels
  • Ontslagen en benoemingen (wettige vertegenwoordigers, commissarissen)
  • Diverse bepalingen
  • Fusievoorstel
  • Quasi-inbreng

Ofwel beschikt u reeds over een verslag, en dan hoeft u ons daarvan alleen een kopie te bezorgen en ons een volmacht te geven, zodat wij de beslissingen kunnen laten publiceren.

Ofwel stellen wij voor u een ontwerpverslag op dat u ons na lezing en goedkeuring terugstuurt.

Procedures van registratie of wijziging van KBO-gegevens of uitrekselaanvragen

Wij vervullen voor u de formaliteiten met het oog op de inschrijving of de wijziging van de KBO-gegevens van uw bedrijf via een erkend loket.

Deze formaliteiten zijn onder meer nodig bij de overdracht of de oprichting van een bedrijfszetel, of bij het toevoegen of wijzigen van handelsactiviteiten van de onderneming.

Opstellen van ontwerpovereenkomsten

Wij stellen voor u ontwerpovereenkomsten of -brieven op.

Dat kan voor een brede waaier van toepassingen: naast het naleven van een aantal wettelijke verplichtingen kunt u met een schriftelijk document conflicten of betwistingen voorkomen, zowel in uw contacten met vennoten als ten overstaan van derden of administraties.

Onze ontwerpdocumenten worden u steeds voorgelegd onder alle voorbehoud. Door het inschakelen van een door u gekozen of door ons aanbevolen advocaat kan de inhoud ervan in rechte gevalideerd worden.

Ook wat de huurovereenkomsten van kantoren betreft, zorgen wij desgewenst voor de registratie.

Andere verzoeken